HlavnŠ strŠnka    VyhĺadŠvanie       Homepage    RegistrŠcia   PrihlŠsenie
Rubriky
TutoriŠly
Recenzie
RŰzne
VyhĺadŠvanie
Odkazy
»lenovia
Download
F”RUM
IRC kanŠl
IRC web klient
GAL…RIA
TutoriŠly na XSI
RSS
RegistrŠcia
Diskusnť boardy
 • The lambda
 • Mapping
 • Modeling
 • Coding
 • Half-Life

 • Najnovöie ŤlŠnky
  Automatick√° textov√° spr√°va
  Vocko TutoriŠl
  07.06.2009 : 11:02:12
  V tomto tutori√°le si sprav√≠me automatick√ļ textov√ļ spr√°vu, ktor√° sa prehraje vŇĺdy s nejak√Ĺm zvukom.
  Kompilovanie SDK aj na VC++ .Net 2003
  Vocko TutoriŠl
  10.05.2009 : 10:46:16
  Kto by si chcel pod¬ĺa tutori√°lov tu na lambde nie√®o prida¬Ě do k√≥du, stretne sa s probl√©mom, neskompiluje to.
  Env_mirror alebo zrkadlenie modelov
  Vocko TutoriŠl
  24.04.2009 : 18:49:30
  Tutori√°l na zrkadlenie tu uŇĺ je, ale √®o ak chceme odr√°Ňĺa¬Ě i modely? Na tom n√°m posl√ļŇĺi entita env_mirror, ktor√° sa nach√°dza iba v Spirite 1.4 alebo novŇ°ej verzii.
  HL2 : Obloukov√Ĺ pr√Ļchod
  R4z0r TutoriŠl
  01.05.2008 : 05:48:46
  Dnes si uk√°Ňĺeme zp√Ļsob, jak vytvo√łit elegantn√≠ obloukov√Ĺ pr√Ļchod, bez nutnosti pouŇĺ√≠vat √łez√°n√≠ geometrie brushem...
  Pridanie zoomu do mp5
  NICKSss TutoriŠl
  03.03.2008 : 18:55:16

  No,dnes si povieme ako prida¬Ě zoom na mp5-ku namiesto gran√°tu.
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss TutoriŠl
  02.03.2008 : 20:55:09

  Návod na pridanie mp3 do Half-Life 1 alebo Spirt 1.2,otestované na verzii 1.2.

  Asi uŇĺ mate zbrane add-ons vo Spirite 1.2 a nechcete prejst na ver.1.4 lebo vŇ°etko stratite

  pre Mp3... Na internete som naŇ°iel n√°vody pre HL1 a po anglicky ktor√© po skompilovani

  fungovali asi takto : Aplik√°cia HL.EXE Neodpoved√°...
  *locus
  Deli TutoriŠl
  22.02.2008 : 20:13:47
  Pre niektor√Ĺch mapperov nezn√°my pojem, ale pre niektor√Ĺch ve¬ĺmi √ļ√®inn√° pom√īcka.
  V√Įaka tomuto pr√≠spevku sa v√°m posnaŇĺ√≠m pribl√≠Ňĺi¬Ě tajomstv√° jednej z najv√§√®Ň°√≠ch zbran√≠ spiritu.
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz TutoriŠl
  27.10.2007 : 08:52:04
  Predt√Ĺm neŇĺ sa pust√≠te do √®√≠tania, chcel by som V√°s upozorni¬Ě Ňĺe √®l√°nok uŇĺ nemus√≠ by¬Ě 100% aktualny. √ąl√°nok som totiŇĺ nap√≠sal eŇ°te za svojich mlad√Ĺch √®ias - 13. j√ļna 2004, √®o je viac ako tri roky. Zverejni¬Ě som sa ho rozhodol po n√°tlaku a v√ĹhraŇĺkach ostatn√Ĺch redaktorov
  Atomov√° bomba ako v crossfire
  Wizz
  [17.09.2004 : 19:23:02] 150 TutoriŠl
  »ŪtanŪ : 30574
  PriemernŠ znŠmka : 1.55
  KaŇĺd√Ĺ kdo hr√°va HL deathmatch pozn√° mapu crossfire, ur√®ite jedna z najlepŇ°√≠ch a najhranejŇ°√≠ch m√°p v HL. T√°to mapa okrem v√Ĺborn√Ĺch s√ļbojov poskytuje aj jednu nekal√ļ moŇĺnos¬Ě zab√≠jania, tzv. atomov√ļ bombu, ktor√ļ m√īŇĺe hr√°√® spusti¬Ě v kryte, v ktorom je v bezpe√®√≠. S√ļboje a o hol√Ĺ Ňĺivot pri pokuse skova¬Ě sa s√ļ na dennom poriadku. Tak pre√®o si tak√ļto srandu nespravi¬Ě do vlastn√©j mapy ? Pri jej tvorbe sa nav√ĹŇ°e nau√®√≠te pouŇĺ√≠va¬Ě aj √ĮalŇ°ie zaujimav√© entity. Tak po√Įme na to.

  Predpokladajme Ňĺe mapa sa sklad√° z dvoch √®ast√≠ : bunkru a zvyŇ°ok mapy. V bunkri sa bude da¬Ě atomovka spusti¬Ě, a oddelova¬Ě od zviŇ°ku mapy ho bud√ļ velk√© dvere ktor√© sa pri aktivovan√≠ v√Ĺbuchu za√®n√ļ pomaly zatv√°ra¬Ě. Pokial bude hr√°√® pri v√Ĺbuchu v bunkri, ni√® sa mu nestane, pokial nie, zabije ho a odpo√®√≠ta mu jeden frag.

  Niekde do bunkru spravte ovládací panel, a umiestnite na neho tlaèítko. Urobte z neho func_button a nastavte mu hodnoty :

  name : tlacitko
  target : start
  delay before reset : 90

  T√Ĺmto tla√®√≠tko sa bude cel√° akcia sp√ļŇ°ta¬Ě. Teraz si sprav√≠me svete¬ĺn√ļ signaliz√°ciu, √®i m√īŇĺeme zrovna atomovku spusti¬Ě (po v√Ĺbuchu je treba √®aka¬Ě √ĮalŇ°iu min√ļtu). Zelen√© svetlo signalizuje Ňĺe strela je "pripraven√°" a √®erven√° opak. Umiestnite ich niekde do vonkajŇ°ieho priestoru (v crossfire sa nach√°dzaj√ļ vo veŇĺi√®k√°ch).

  zelené svetlo:
  name : light_green

  èervené svetlo
  name : light_red
  - vo flags zaŇ°krtnite vo¬ĺbu "Initaly dark"


  Teraz ku dveriam. Ja som sa nimi nebabral ako v crossfire, a je to len oby√®ajn√Ĺ kv√°der. Samozrejme Ňĺe V√°m sa medze neklad√ļ. Spravte ich tak aby oddelovalz bunker od zvyŇ°ku mapy. Spravte z nich entitu func_door:

  name : dvere
  damage inflicted when blocked : 999
  speed : 5
  delay before close : 10

  ANGLE nastavte na "up", alebo nastavte "Pitch Yaw Roll" : -90 0 0
  Vo Flags zaŇ°krtnite "Start open"


  Teraz ku trochu "z√°ludnejŇ°√≠m" entit√°m. Na zab√≠janie pouŇĺijeme bodov√ļ entitu game_player_hurt ktor√ļ si vytvorte a nastavte :

  name : kill_func
  damage to apply : 999


  Teraz zabezpe√®√≠me aby obetiam atomovky strhlo jeden frag. PouŇĺijeme bodov√ļ entitu game_score :

  name : kill_func
  points to add : -1

  Vo Flags zaŇ°krtnite vo¬ĺbu "allow negative". Tzn Ňĺe hr√°√®ovi strhne frag aj v pr√≠pade Ňĺe sa takto dostane do m√≠nusu (teda moment√°lne je jeho score 0).


  Na zabielenie obrazovky pouŇĺijeme klasick√Ĺ env_fade :

  name : kill_func
  duration : 2
  hold fade : 1
  fade alpha : 255
  fade color : 255 255 255 (tj biela)

  Vo Flags zaŇ°krtnite vo¬ĺbu "Fade from". Klasick√Ĺ fade √ļ√®inkuje tak, Ňĺe obrazovka sa za√®ne postupne zabielova¬Ě, aŇĺ k√Ĺm neni cel√° biela. T√°to vo¬ĺba cel√Ĺ proces oto√®√≠, teda zabiely sa hne√Į a plinulo prech√°dza do norm√°lu.


  Vytvorte k√≥piu tejto entity a t√ļ druh√ļ len premenujte na "kill_func2".

  Tak si vytvor√≠me zvukov√ļ vloŇĺku PouŇĺijeme 4 entity ambient_generic :

  ZVUK 1
  name : sirena
  wav name : ambience/siren.wav
  Flags : play everywhere, start silent

  ZVUK 2
  name : sound_mortar1
  wav name : weapons/mortar.wav
  Flags : play everywhere, start silent, not toggled

  ZVUK 3
  name : sound_mortar2
  wav name : weapons/explode5.wav
  Flags : play everywhere, start silent, not toggled

  ZVUK 4
  name : sound_mortar3
  wav name : weapons/mortarhit.wav
  Flags : play everywhere, start silent, not toggled  Teraz pr√≠de √ĮalŇ°ia zaujimav√° brush entita, a s√≠ce game_zone_player. T√ļto entitu natiahnite tak, aby zahr√≤ala vŇ°etky miesta v bunkry, tj miesta kde hr√°√® v√Ĺbuch preŇĺije. Potom ju nastavte :

  name : kill_zone
  target for in players : kill_func2
  target for out players : kill_func


  Nastavenia by maly by¬Ě kaŇĺd√©mu zrejme, ale ak n√°hodou nie, nastavenia "target for in players" ur√®uje ktor√© entity sa aplikuj√ļ na hr√°√®ov ktor√Ĺ s√ļ v zone ktor√° vyhradzuje entita (aplikuje sa len zabielenie obrazovkz) a to ist√© pre t√Ĺch ktor√Ĺ sa v nej nenach√°dzaj√ļ (zabije, odpo√®√≠ta skore a zabiely obrazovku).

  To by bolo uŇĺ skoro vŇ°etko, sta√®√≠ to len skompletizova¬Ě ako obz√®ajne jednou entitou multi_manager ktor√° bude vŇ°etko √®asova¬Ě. Vytvorte ju, pomenujte ju "start" a pridajte nasleduj√ļce kl√ļ√®e a hodnoty :

  light_red : 0
  light_green : 0
  sirena : 0
  dvere : 0
  kill_zone : 30
  light_green#1 : 90
  light_red#1 : 90
  sound_mortar1 : 27
  sound_mortar2 : 30
  sound_mortar3 : 31
  sirena#1 : 28


  EŇ°te chodte do Flags tohoto multi_manageru a zaŇ°krtnite vo¬ĺbu "Multithreaded" a je to komplet. EŇ°te na vysvetlenie, zabitie hr√°√®ov sa sp√ļŇ°¬Ěa t√Ĺm, Ňĺe zavol√°me entitu game_zone_player, a t√° n√°sledne aplikuje vŇ°etky entity ktor√© sme tam nastavily.

  Ok, to jest uŇĺ koniec, v pr√≠kladov√©j mape m√°te vŇ°etko, pokial n√°hodou nie√®omu nech√°pete. Mappingu zdar !

  SŕBORY KU »LŃNKU :

  BODOVANIE »LŃNKU
  Boduje sa ako v ökole (1- vżbornż, 5-zlż)
         

  PriemernŠ znŠmka : 1.55
  Hlasovalo : 20

  KOMENTŃRE KU »LŃNKU
  PoŤet komentŠrov ku ŤlŠnku : 5

  1. thor_
  [17.09.2004-21:13] 460
  tak toto som xel uz davno vediet....

  2. Jackar Admin
  [18.09.2004-11:30] 461
  Dobre napisane ;)

  3. knc
  [28.09.2004-08:54] 462
  n1ce clanok to sa mi urcite hodi

  4. Goblin1
  [19.01.2005-15:30] 733
  da sa zrobit atomovka aj singleplayeri?

  5. Wizz Admin
  [19.01.2005-19:19] 734
  samozrejme

  Pre pridŠvanie komentŠrov musŪte byĚ prihlŠsenż
  Pokiaĺ eöte nieste zaregistrovanż, mŰěete tak urobiĚ TU

  VyhĺadŠvanie

  RozöŪrenť vyhĺadŠvanie

  AREA 42
  HlŠöka
  Aj moj komp uz ma alergii na slovo Acer, vzdy kdyz to nekdo napise , tak mi pohasne obraz, DVD Rom se vysune tak rychlo ze tocici se DVD leta po pokoji jak urvana cirkularka a naskoci hlaska neco o prehrati systemu...

  J.D.Skalpel @ ICQ with Jackar

  Staröie hlŠöky >> KomentŠre >>

  Anketa
  Bavi vas aj moding inych hernych zanrov ako FPS ?

  1.Ano, strategie [29%]

  2.Ano, RPG [22%]

  3.Ano, sportove hry [27%]

  4.Nie, ine ako FPS neriesim [23%]

  Spolu hlasovalo : 4040
  Staröie ankety >>

  NajŤŪtanejöie
  1.Atomov√° bomba ako v crossfire (30574x)
  2.HL2: První kroky (29875x)
  3.Counter-Strike entity (22072x)
  4.Half-Life: Padlé Mìsto demo - Recenze (20110x)
  5.Pozadie pomocou text√ļry sky (18270x)
  On-Line
  Tieto strŠnky si prŠve ŤŪta 1 Ťlovek.
  Sponzor webu
  Spriatelenť weby
  Ikona na n√°Ň° web
  Preklady hier, mapy do Half-life a CS, chat a mnoho √ĮalŇ°ieho
  Filmov√Ĺ svet pod lupou
  ceskemody.cz
  HL Zone
  VŇ°e o HL2
  Scifi-guide.net
  Mappersky portal zaoberajuci sa hramy ako CoD1, MoH:AA ci SourceSDK HL2 ale aj mnohymi dalsimi ...
  Nosferatu - novy Slovensky mod o upiroch
  Terrorist attack mod do HL
  PSP novinky, forum, download
  AirSoft Team AlfaCommandos Bratislava
  ICQ - Lamerz bar
  V zŠujme ochrany duöevnťho zdravia redaktorov tu uě viac ICQ panel nenŠjdete :P

  Vżsledky vaöeho snaěenia sa mŰěete nŠjsĚ na lamz.thelambda.sk ...

  Vöetky texty publikovanť na tżchto strŠnkach sķ majetkom thelambda.sk alebo ich autorov.
  (C) 2003-2006 thelambda.sk VSETKY PRAVA VYHRADENE
  www.TheLambda.SK Enter RS
  StrŠnka bola naŤŪtanŠ za 0.71 sekķnd.