HlavnŠ strŠnka    VyhĺadŠvanie       Homepage    RegistrŠcia   PrihlŠsenie
Rubriky
TutoriŠly
Recenzie
RŰzne
VyhĺadŠvanie
Odkazy
»lenovia
Download
F”RUM
IRC kanŠl
IRC web klient
GAL…RIA
TutoriŠly na XSI
RSS
RegistrŠcia
Diskusnť boardy
 • The lambda
 • Mapping
 • Modeling
 • Coding
 • Half-Life

 • Najnovöie ŤlŠnky
  Automatick√° textov√° spr√°va
  Vocko TutoriŠl
  07.06.2009 : 11:02:12
  V tomto tutori√°le si sprav√≠me automatick√ļ textov√ļ spr√°vu, ktor√° sa prehraje vŇĺdy s nejak√Ĺm zvukom.
  Kompilovanie SDK aj na VC++ .Net 2003
  Vocko TutoriŠl
  10.05.2009 : 10:46:16
  Kto by si chcel pod¬ĺa tutori√°lov tu na lambde nie√®o prida¬Ě do k√≥du, stretne sa s probl√©mom, neskompiluje to.
  Env_mirror alebo zrkadlenie modelov
  Vocko TutoriŠl
  24.04.2009 : 18:49:30
  Tutori√°l na zrkadlenie tu uŇĺ je, ale √®o ak chceme odr√°Ňĺa¬Ě i modely? Na tom n√°m posl√ļŇĺi entita env_mirror, ktor√° sa nach√°dza iba v Spirite 1.4 alebo novŇ°ej verzii.
  HL2 : Obloukov√Ĺ pr√Ļchod
  R4z0r TutoriŠl
  01.05.2008 : 05:48:46
  Dnes si uk√°Ňĺeme zp√Ļsob, jak vytvo√łit elegantn√≠ obloukov√Ĺ pr√Ļchod, bez nutnosti pouŇĺ√≠vat √łez√°n√≠ geometrie brushem...
  Pridanie zoomu do mp5
  NICKSss TutoriŠl
  03.03.2008 : 18:55:16

  No,dnes si povieme ako prida¬Ě zoom na mp5-ku namiesto gran√°tu.
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss TutoriŠl
  02.03.2008 : 20:55:09

  Návod na pridanie mp3 do Half-Life 1 alebo Spirt 1.2,otestované na verzii 1.2.

  Asi uŇĺ mate zbrane add-ons vo Spirite 1.2 a nechcete prejst na ver.1.4 lebo vŇ°etko stratite

  pre Mp3... Na internete som naŇ°iel n√°vody pre HL1 a po anglicky ktor√© po skompilovani

  fungovali asi takto : Aplik√°cia HL.EXE Neodpoved√°...
  *locus
  Deli TutoriŠl
  22.02.2008 : 20:13:47
  Pre niektor√Ĺch mapperov nezn√°my pojem, ale pre niektor√Ĺch ve¬ĺmi √ļ√®inn√° pom√īcka.
  V√Įaka tomuto pr√≠spevku sa v√°m posnaŇĺ√≠m pribl√≠Ňĺi¬Ě tajomstv√° jednej z najv√§√®Ň°√≠ch zbran√≠ spiritu.
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz TutoriŠl
  27.10.2007 : 08:52:04
  Predt√Ĺm neŇĺ sa pust√≠te do √®√≠tania, chcel by som V√°s upozorni¬Ě Ňĺe √®l√°nok uŇĺ nemus√≠ by¬Ě 100% aktualny. √ąl√°nok som totiŇĺ nap√≠sal eŇ°te za svojich mlad√Ĺch √®ias - 13. j√ļna 2004, √®o je viac ako tri roky. Zverejni¬Ě som sa ho rozhodol po n√°tlaku a v√ĹhraŇĺkach ostatn√Ĺch redaktorov
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss
  [02.03.2008 : 20:55:09] 408 TutoriŠl
  »ŪtanŪ : 12349
  PriemernŠ znŠmka : 3.89
  Na pridanie podpory mp3 sa pouŇĺ√≠va FMOD.DLL. Dok√°Ňĺe prehra¬Ě viacej hud. form√°tov, napr OGG. TieŇĺ na internete s√ļ n√°vody na pridanie mp3 do HL1, ale po anglicky a nie do spiritu. Teraz uŇĺ to bude do Spiritu aj po Slovensky :D... Ja som to testoval na SPIRIT 1.2, a FMOD je z verzie 1.4.
  TENTO NAVOD JE -ASI- FUNK√ąN√Ě AJ NA OBY√ąAJNOM HALF-LIFE ALE NETESTOVAN√Č!

  TakŇĺe stiahneme si FMOD.RAR, nach√°dza sa pod n√°vodom. Rozbal√≠me ho do cl_dll v zdroj√°koch.
  Otvor√≠me cl_dll.dsw a prid√°me s√ļbory ktor√© sme rozbalili (fmod.h,fmod_errors.h,mp3.h a mp3.cpp ) do projektu ale fmod.dll dame do zlozky modu.
  E҆TE PRE VYSVETLENIE XXXXXX NEVYH¬ľAD√ĀVAJTE !


  Teraz otvoríme cdll_int.cpp a hore pridáme:
  #include "mp3.h"


  √Źalej vyh¬ĺad√°me asi v riadku 40 CHud gHUD; a pod neho prid√°me:
  CMP3 gMP3;


  Otvoríme hud.cpp hore pridáme
  #include "mp3.h"


  a asi v riadku 175 kde n√°jdeme __MsgFunc_XXXXXX prid√°me medzi ne toto:
  int __MsgFunc_PlayMP3(const char *pszName, int iSize, void *pbuf )
  {
  return gHUD.MsgFunc_PlayMP3( pszName, iSize, pbuf );
  }  √Įalej n√°jdeme void __Cmdfunc_XXXXX a medzi ne prid√°me
  void __CmdFunc_StopMP3( void )
  {
  gMP3.StopMP3();
  }  Po√ĮalŇ°ie vyh¬ĺad√°me HOOK_MESSAGE a pred TFFree CommandMenu prid√°me:
  //SPIRIT MP3
  if(gMP3.Initialize()) //vyhlada a spusti fmod.dll plus kodeky
  {
  HOOK_MESSAGE( PlayMP3 ); //zacne prehravat danu mp3
  HOOK_COMMAND( "stopaudio", StopMP3 ); //skonci prehr.mp3
  }  √Źalej prejdeme na riadok 430 alebo vyh¬ĺad√°me CHud :: ~CHud() a za
  delete [] m_rgszSpriteNames;
  prid√°me
  gMP3.Shutdown();


  √Źalej otvor√≠me hud.h a do riadku 682 alebo vyh¬ĺadame int _cdecl MsgFunc_XXXXX prid√°me:
  int _cdecl MsgFunc_PlayMP3( const char *pszName, int iSize, void *pbuf ); //mp3


  otvoríme hud_msg.cpp hore pridáme
  #include "mp3.h"


  √Źalej vyh√•ad√°me int CHud :: MsgFunc_XXXXXXXX a prid√°me sem medzi ne toto:
  int CHud :: MsgFunc_PlayMP3( const char *pszName, int iSize, void *pbuf ) //AJH -Killar MP3
  {
  BEGIN_READ( pbuf, iSize );

  gMP3.PlayMP3( READ_STRING() );

  return 1;
  }
  Toto je pre cl_dll asi vŇ°etko...

  Otvoríme hl.dsw a otvoríme player.cpp a nájdeme: int gmsgXXXXXXX a k tymto pridáme
  int gmsgPlayMP3 = 0; //mp34yourMOD


  a n√°jdeme gmsgXXXXXXX a k t√Ĺmto prid√°me:
  gmsgPlayMP3 = REG_USER_MSG("PlayMP3", -1); //vŇĺdy meni¬Ě pr√≠kaz na Playmp3  Teraz otvor√≠me client.cpp a d√°me vyh¬ĺadat clientcommand a pod
  extern float g_flWeaponCheat; doplníme:
  extern int gmsgPlayMP3;


  a ku ostatn√Ĺm else if-om dopln√≠me:
  else if ( FStrEq(pcmd, "playaudio" ) ) //ked zadame do konzole playaudio zmeni sa na playmp3 a spusti dany zvuk
  {
  MESSAGE_BEGIN( MSG_ONE, gmsgPlayMP3, NULL, ENT(pev) );
  WRITE_STRING( (char *)CMD_ARGV(1) );
  MESSAGE_END();
  }  a ako posledné otvoríme triggers.cpp a na spodok dáme:
  // ambient_fmodstream NA PREHRAVANIE MP3 A OGG
  #define SF_REMOVE_ON_FIRE 1

  class CTargetFMODAudio : public CPointEntity
  {
  public:
  void Spawn( void );

  void Use( CBaseEntity *pActivator, CBaseEntity *pCaller, USE_TYPE useType, float value );
  BOOL m_bPlaying;
  virtual int Save( CSave &save );
  virtual int Restore( CRestore &restore );
  static TYPEDESCRIPTION m_SaveData[];
  };

  LINK_ENTITY_TO_CLASS( ambient_fmodstream, CTargetFMODAudio ); //do fgd pouzijeme toto
  LINK_ENTITY_TO_CLASS( trigger_mp3audio, CTargetFMODAudio );

  TYPEDESCRIPTION CTargetFMODAudio::m_SaveData[] =
  {
  DEFINE_FIELD( CTargetFMODAudio, m_bPlaying, FIELD_BOOLEAN ),
  };
  IMPLEMENT_SAVERESTORE( CTargetFMODAudio, CPointEntity );

  void CTargetFMODAudio :: Spawn( void )
  {
  pev->solid = SOLID_NOT;
  pev->movetype = MOVETYPE_NONE;

  m_bPlaying = FALSE; // start out not playing
  }

  void CTargetFMODAudio::Use( CBaseEntity *pActivator, CBaseEntity *pCaller,
  USE_TYPE useType, float value )
  {
  char command[64];

  if (!pActivator->IsPlayer()) // activator should be a player
  return;

  if (!m_bPlaying) // if we're not playing, start playing!
  m_bPlaying = TRUE;
  else
  { // if we're already playing, stop the mp3
  m_bPlaying = FALSE;
  CLIENT_COMMAND(pActivator->edict(), "stopaudion");
  return;
  }

  // issue the play/loop command
  sprintf(command, "playaudio %s\n", STRING(pev->message));

  CLIENT_COMMAND(pActivator->edict(), command);

  // remove if set
  if (FBitSet(pev->spawnflags, SF_REMOVE_ON_FIRE))
  UTIL_Remove(this);
  }  a do fgd s√ļboru za ambient_generic prid√°me :
  @PointClass base(Targetname) = ambient_fmodstream: "FMOD Audio player (MP3/OGG/WMA)"
  [
  message(string) : "File Name (relative to spirit)"
  spawnflags(flags) =
  [
  1: "Remove on fire" : 0
  ]
  ]  Tak toto je cel√©, takŇĺe keby nastali chyby nap√≠Ň°te... Keby ste menili playaudio na nie√®o in√©, tak treba zmenit playaudio aj v triggers.cpp


  Kde nahra¬Ě mp3:
  V҆ETKY ZVUKY NAHRAJTE DO SOUND\MP3
  Spustenie cez konzolu príkazom PlayAudio MENO.mp3
  alebo entitou kde nastavite meno na napr.PESNICKA1 a pesnicku na VALVE.mp3 a trigger_autom ju spustite/staci nastavit target na PESNICKA1.

  SŕBORY KU »LŃNKU :

  BODOVANIE »LŃNKU
  Boduje sa ako v ökole (1- vżbornż, 5-zlż)
         

  PriemernŠ znŠmka : 3.89
  Hlasovalo : 9

  KOMENTŃRE KU »LŃNKU
  PoŤet komentŠrov ku ŤlŠnku : 5

  1. NICKSss Redaktor
  [02.03.2008-21:14] 2957
  POZOR CHYBA PRI NAHRAVANI CLANKU!!!
  mp3 nahravajte do : sound/mp3
  lebo vam to NEPREHRAJE

  2. NICKSss Redaktor
  [02.03.2008-21:34] 2958
  A ESTE JEDNA CHYBA spustanie mp3 cez konzolu je playaudio meno.mp3

  3. NICKSss Redaktor
  [02.03.2008-22:46] 2959
  Takze som poopravoval mensie chyby ktore vznikli pri
  vkladani na net..

  4. Deli Redaktor
  [03.03.2008-07:23] 2960
  len jedna otazka .... nema nahodou spirit (neviemn od ktorej verzie) uz nakodovane pouzitie mp3 podobne ako je to v CS-ku ???

  VeŇ°el sem do domu, kter√Ĺ nebyl domem. Otev√łel sem dve√łe, kter√© nebyli dve√łmi. A co sem vid√¨l, vid√¨l sem....

  5. NICKSss Redaktor
  [03.03.2008-07:42] 2962
  Ma od verzie 1.4 uz maju vsetky mp3,ale dakto uz ma zbrane a
  ine addony napr.otisa a take v 1.2 alebo obycajnom HL a nechce
  teraz prechadzat na novu verziu bo to bude musiet zas vsetko
  nacodit,tak tymto si jednoducho pridas mp3 aj do 1.2 aj do HL1

  Pre pridŠvanie komentŠrov musŪte byĚ prihlŠsenż
  Pokiaĺ eöte nieste zaregistrovanż, mŰěete tak urobiĚ TU

  VyhĺadŠvanie

  RozöŪrenť vyhĺadŠvanie

  AREA 42
  HlŠöka
  Aj moj komp uz ma alergii na slovo Acer, vzdy kdyz to nekdo napise , tak mi pohasne obraz, DVD Rom se vysune tak rychlo ze tocici se DVD leta po pokoji jak urvana cirkularka a naskoci hlaska neco o prehrati systemu...

  J.D.Skalpel @ ICQ with Jackar

  Staröie hlŠöky >> KomentŠre >>

  Anketa
  Bavi vas aj moding inych hernych zanrov ako FPS ?

  1.Ano, strategie [29%]

  2.Ano, RPG [22%]

  3.Ano, sportove hry [27%]

  4.Nie, ine ako FPS neriesim [23%]

  Spolu hlasovalo : 4040
  Staröie ankety >>

  NajŤŪtanejöie
  1.Atomov√° bomba ako v crossfire (30574x)
  2.HL2: První kroky (29876x)
  3.Counter-Strike entity (22073x)
  4.Half-Life: Padlé Mìsto demo - Recenze (20110x)
  5.Pozadie pomocou text√ļry sky (18271x)
  On-Line
  Tieto strŠnky si prŠve ŤŪta 1 Ťlovek.
  Sponzor webu
  Spriatelenť weby
  Ikona na n√°Ň° web
  Preklady hier, mapy do Half-life a CS, chat a mnoho √ĮalŇ°ieho
  Filmov√Ĺ svet pod lupou
  ceskemody.cz
  HL Zone
  VŇ°e o HL2
  Scifi-guide.net
  Mappersky portal zaoberajuci sa hramy ako CoD1, MoH:AA ci SourceSDK HL2 ale aj mnohymi dalsimi ...
  Nosferatu - novy Slovensky mod o upiroch
  Terrorist attack mod do HL
  PSP novinky, forum, download
  AirSoft Team AlfaCommandos Bratislava
  ICQ - Lamerz bar
  V zŠujme ochrany duöevnťho zdravia redaktorov tu uě viac ICQ panel nenŠjdete :P

  Vżsledky vaöeho snaěenia sa mŰěete nŠjsĚ na lamz.thelambda.sk ...

  Vöetky texty publikovanť na tżchto strŠnkach sķ majetkom thelambda.sk alebo ich autorov.
  (C) 2003-2006 thelambda.sk VSETKY PRAVA VYHRADENE
  www.TheLambda.SK Enter RS
  StrŠnka bola naŤŪtanŠ za 0.89 sekķnd.